Logo van de school

Het Maurick College trekt de Dalton visie van de school verder door in het vak LO met de Sportfolio App

"Wanneer je er als docent LO voor zorgt dat je leerlingen zich binnen de les, op hun eigen niveau en hun eigen tempo kunnen ontwikkelen, dan zul jij jezelf als docent ook blijven ontwikkelen. De Sportfolio App helpt mij hierbij."

Jorn
Docent LO, coördinator onderzoek, lid examencommissie & mentor
Maurick College
Maurick College school

Over de school...

Type school:
VO
Onderwijs niveau:
Mavo/havo/vwo
Gebruik van de app:
Leerjaar 1 & 2
Vakken:
LO
Inhoudsopgave

Waarom zijn jullie gebruik gaan maken van de SportfolioApp?

We zochten naar een handige, eenvoudig te gebruiken tool waarmee we onze leerlingen echt centraal konden stellen en ze zichzelf konden ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden.

 

Wat willen jullie met de Sportfolio App bereiken?

Binnen onze school hanteren wij de dalton visie. Hierbij staat zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit centraal. Met de Sportfolio App willen wij het vak LO nog meer in lijn krijgen met deze visie. De Sportfolio App is hierin de faciliterende tool om dit te bereiken.

 

Hoe zetten jullie de Sportfolio App in?

Bij het gebruik van de Sportfolio App leggen we de verantwoordelijkheid volledig bij de leerlingen. Zij moeten er samen voor zorgen dat de aangegeven onderdelen in de Sportfolio App worden doorlopen. Wij als docenten volgen de voortgang en begeleidende leerlingen in dit proces. Onze coaching richt zich niet alleen op motorische vaardigheden, maar juist ook op het samenwerken en de manier waarop de pijlers verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie door de leerlingen worden toegepast.

Welke resultaten zien jullie?

Sinds we de Sportfolio App gebruiken, zien we de volgende resultaten:

  • De goede bewegers kunnen hun vaardigheden nog meer laten zien;
  • Leerlingen die motorisch minder vaardig zijn hoeven zich geen zorgen te maken over cijfers. Zij kunnen zichzelf op hun eigen tempo en niveau ontwikkelen.
  • Leerlingen zien -soms letterlijk-hun eigen ontwikkeling/voortgang;
  • Leerlingen blijven, ondanks het feit dat ze geen cijfers meer krijgen voor hun bewegingsvaardigheden, gemotiveerd.

Wat is de belangrijkste tip die je een andere vakgroep zou meegeven?

Als we een aantal tips zouden mogen geven aan andere vakgroepen die de Sportfolio App willen gebruiken zouden wij zeggen:

  • Begin met ongeveer 5-6 onderdelen in het eerste jaar om rustig te starten.
  • Neem de tijd en wees niet bang om fouten te maken. Het kan vragen om een andere manier van lesgeven en verandering kost altijd tijd.
  • Houd de beoordelingscriteria in de rubrics kort en simpel.
  • Denk na over hoe je leerlingen die al goed zijn in het bewegen kunt blijven uitdagen, bijvoorbeeld met een "wall of fame" voor een loop- of springonderdeel.

Deel dit klantverhaal

Gerelateerde klantverhalen