Kom naar het Sportfolio App Congres op 13 juni in Amersfoort!
Meer informatie
Logo van de school

Het Perron zag de Sportfolio App als hét instrument om leerlingen meer betrokken te maken bij hun eigen leerproces

"De Sportfolio App voldoet danzij de flexibiliteit van het platform volledig aan onze wensen. Wij hebben hiermee het platform en de service die we graag wilde hebben."

Melvin
Docent LO, mentor & zorgspecialist
Het Perron
Buitenaanzicht van de school van het perron in Veenendaal

Over de school...

Type school:
VO
Onderwijs niveau:
Praktijkonderwijs t/m vmbo TL
Gebruik van de app:
Leerjaar 1 - 4
Vakken:
LO
Inhoudsopgave

Waarom zijn jullie gebruik gaan maken van de Sportfolio App?

Een aantal jaar geleden zijn we gestart met een pilot om rubrics te gaan gebruiken. Dit kwam mede voort uit het feit dat we wilden dat leerlingen betrokken waren bij hun eigen leerproces en we aanliepen tegen de cijfercultuur. We zijn de rubrics steeds meer gaan uitbreiden. Op een gegeven moment hebben we, als vakgroep, de keuze gemaakt om formatief te gaan beoordelen. We zochten naar een instrument dat we als middel konden gebruiken en waar we onze eigen rubrics in kwijt konden. Na onderzoek kwamen we al snel uit bij de Sportfolio App. De Sportfolio App kon helemaal aansluiten bij al onze wensen en wist onze hulpvragen altijd snel te beantwoorden. We hadden het platform en de service die we graag wilden hebben. Op dit moment werken we op formatieve wijze, in samenwerking met de Sportfolio App, in alle leerjaren en geven we geen cijfers meer! Uiteraard zijn we nog lang niet klaar met doorontwikkelen en blijven we zoeken naar verbeteringen en blijven we schaven aan het moois wat er al is.

Wat willen jullie met de Sportfolio App bereiken?

We willen de leerling zelf eigenaar laten worden van zijn/haar leerproces. Op deze manier kan een leerling, op een gebruiksvriendelijke manier, zichzelf beoordelen en reflecteren op eigen handelen. Leerlingen kunnen hun eigen proces makkelijk bijhouden en de docent kan op afstand via de docentenomgeving meekijken.

Hoe zetten jullie de Sportfolio App in?

We hebben een aantal leerlijnen opgesteld waar we de Sportfolio App bij gebruiken. Dat zijn er ongeveer 6 tot 8. Een deel van de stappen maakt een leerling in de les en een deel van de stappen als huiswerk. Zo gaat het zo min mogelijk ten koste van de beweegtijd (wij hebben lessen van een uur). De rubrics zijn opgedeeld in de vier skipiste kleuren, waarbij het "groene" niveau zodanig is geschreven dat iedereen dat kan halen.

Welke resultaten zien jullie?

Als alle stappen in de app voltooid zijn en de vragen zijn inhoudelijk goed beantwoord krijgt een leerling een voldaan. Dit wordt vervolgens ook in Magister zichtbaar gemaakt. Wanneer een leerling een niet voldaan heeft gehaald, kan een leerling dit in extra uren of inhaalmomenten inhalen. Aan het einde van het schooljaar kan je via overgangsnormen afspreken wanneer een leerling voldoet aan de overgangsnormen voor bewegingsonderwijs.

Wat is de belangrijkste tip die je een andere  vakgroep zou meegeven?

Zorg dat er draagvlak binnen het team is om met formatief beoordelen aan de slag te gaan. Als dat er is, neem dan vervolgens de tijd om dit uit te werken en in te voeren. Begin op een gegeven moment gewoon. Tijdens dit proces loop je tegen genoeg zaken aan, maar dit is vaak op te lossen. Zet het standaard op de vakgroepvergaderingen en bespreek de tops, de problemen die opgelost moeten worden en de best practices.

Bekijk het interview met Melvin van de Weerdhof

Deel dit klantverhaal

Gerelateerde klantverhalen