Kom naar het Sportfolio App Congres op 13 juni in Amersfoort!
Meer informatie
Logo van de school

Sport en bewegen Hilversum ziet meer eigenaarschap en intrinsieke motivatie bij de student

"Eigenaarschap maakt een gelukkige en actieve student!"

Lotte
Docent LO & mentor
Sport en bewegen Hilversum
Buitenaanzicht van het sportcomplex van Sport en Bewegen Hilversum

Over de school...

Type school:
MBO
Onderwijs niveau:
Niveau 2,3, 4 en flex (versneld)
Gebruik van de app:
Leerjaar 1
Vakken:
Turnen
Inhoudsopgave

Waarom zijn jullie gebruik gaan maken van de Sportfolio App?

Wij zijn gebruik gaan maken van de Sportfolio App omdat het programma bij turnen, zoals we dat doorliepen met de studenten, eraan bijdroeg dat ze erg afhankelijk waren van mijn beoordeling en sturing in het leerproces. Omdat je op de opleiding Sport en Bewegen wordt opgeleid tot sportleider/begeleider, is het juist heel fijn dat je je beweging leert analyseren en kunt gaan verbeteren. Hier helpt de Sportfolio App bij.

Wat willen jullie met de Sportfolio App bereiken?

Inzicht in bewegen, stimuleren van het eigen leerproces, ervaring krijgen in het maken van bewegingsanalyse, ervaring krijgen in het beoordelen van bewegingen, het leren benoemen van kwaliteiten en leerpunten, het trainen in het verbeteren van de leerpunten en door middel van de filmpjes ook inzicht krijgen in wat je in één periode aan vooruitgang kunt boeken. Dit eigenaarschap werkt erg stimulerend en positief op het leerproces en leerplezier van de student.

Hoe zetten jullie de Sportfolio App in?

Elke periode bieden we twee technieken binnen het turnen aan die worden gefilmd in een veilige nulmeting en uiteindelijk in een door de student zelf te kiezen eindniveau. De student filmt zijn/haar beginsituatie in de app, analyseert deze door middel van het doorlopen van een checklist waarna ze vervolgens gaan trainen om de beweging te verbeteren. Tot slot filmen ze na een periode het eindresultaat en worden ze daarop door de docent beoordeeld. Ook beoordelen de studenten zichzelf. Deze zelfbeoordeling telt mee met de eindbeoordeling die door de docent wordt gedaan.

Welke resultaten zien jullie?

Wij merken veel mooie resultaten, zoals: meer eigenaarschap bij de student, meer inzicht bij de student in de vooruitgang na enkele weken training, intrinsieke motivatie om te verbeteren in bewegen en een beter groepsproces om elkaar te helpen bij beter bewegen. Ook weten de studenten beter waar ze aan toe zijn omdat het overzichtelijk in de app te zien is. De meeste studenten vinden het fijn om de telefoon te gebruiken in plaats van pen en papier. Hierdoor wordt er harder getraind en meer succes beleefd.

Wat is de belangrijkste tip die je een andere vakgroep zou meegeven?

Maak duidelijke afspraken over het telefoongebruik in de les. Dit helpt onrust en ander gebruik te voorkomen.

Deel dit klantverhaal

Gerelateerde klantverhalen

Die hebben we nog even niet! Maar niet getreurd, er zijn nog genoeg andere dingen te ontdekken op onze website