Blog
De geheime kracht achter het Daltononderwijs op het Maurick College

De geheime kracht achter het Daltononderwijs op het Maurick College

2 Leerlingen die de Sportfolio App gebruikt in de les LO door een filmpje te maken van een hurksprong.

Het Maurick College in Vught heeft een krachtige troef in handen voor het realiseren van hun visie op daltononderwijs: de Sportfolio App. Het digitale portfolio speelt een essentiële rol bij het bevorderen van zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid binnen de schoolgemeenschap, precies zoals de dalton principes voorschrijven. De vakgroep bewegingsonderwijs benut de Sportfolio App optimaal als facilitator voor gepersonaliseerd onderwijs. Laten we eens bekijken hoe de Sportfolio App het Maurick College helpt om hun Dalton onderwijsvisie in de praktijk te brengen.

Daltononderwijs: zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid

Bij Het Maurick College draait daltononderwijs om drie kernwaarden: zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid. De Sportfolio App blijkt een perfecte bondgenoot te zijn in het verwezenlijken van deze principes binnen de school.

  • Zelfstandigheid: De Sportfolio App stelt leerlingen in staat om hun eigen leerpad te beheren. Ze kunnen doelen stellen, hun voortgang volgen en zelfreflectie toepassen. Dit bevordert zelfgestuurd leren en helpt leerlingen hun sterke punten te ontdekken en te ontwikkelen.
  • Samenwerken: Het Maurick College erkent het belang van samenwerken als een essentiële vaardigheid in de moderne wereld. De Sportfolio App maakt het eenvoudig voor leerlingen om samen te werken en elkaar (360 graden) feedback te geven. Dit stimuleert effectieve communicatie en teamwork.
  • Verantwoordelijkheid: Dankzij de Sportfolio App worden leerlingen eigenaar van hun leerproces. Ze kunnen hun voortgang inzien en zichzelf evalueren. Dit kweekt een gevoel van verantwoordelijkheid en bereidt leerlingen voor op de uitdagingen na hun schooltijd.

De vakgroep LO en de Sportfolio App: een mooie match

De vakgroep bewegingsonderwijs van Het Maurick College heeft de Sportfolio App omarmd als een krachtig hulpmiddel om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Ze begrijpen dat lichamelijke opvoeding meer omvat dan alleen fysieke activiteit; het biedt kansen om de principes van zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid te bevorderen.

Wil je meer weten over hoe Het Maurick College de Sportfolio App gebruikt om hun daltonvisie tot leven te brengen? Lees het artikel 'Brede bekwaamheidsontwikkeling en daltonvisie' voor een diepgaander inzicht in hun succesverhaal of bekijk het klantverhaal op onze website.

Deel deze post

Gerelateerde artikelen

Die hebben we nog even niet! Maar niet getreurd, er zijn nog genoeg andere dingen te ontdekken op onze website