Versienummer van de software

Gereleased op:
22
February
2023

Versienummer van de software

Zie direct vanuit de beheeromgeving welke versie de software op dit moment heeft.

Linksonder staat tegenwoordig op welke versie de Sportfolio App draait.