Studiedag Basislessen Bewegingsonderwijs

Sportfolio App Workshop (20-01-2021)

Bekijk op deze pagina de opname van de online workshop “Sportfolio App” tijdens de studiedag Basislessen Bewegingsonderwijs. Hierin vertelt Sjors Elsinghorst over de toegevoegde waarde en praktische toepassing van de Sportfolio App.

* Graag bedanken wij Alles in Beweging voor de goede organisatie van deze zeer inspirerende online studiedag!

Vragen en antwoorden tijdens workshop

Is de Sportfolio App ook geschikt voor het PO?
De Sportfolio App is op maat in te richten. De huidige Sportfolio App wordt vooral gebruikt in het VO. Het is mogelijk waar leerlingen al een eigen device (lees Smartphone of tablet) tot hun beschikking hebben om de Sportfolio App te integreren in het PO. Een specifieke PO module is momenteel in ontwikkeling en per schooljaar 2021-2022 beschikbaar. In deze module werk je centraal, vanuit één tablet en kunnen leerlingen op eenvoudige wijze een video maken van het eigen bewegen en reflecteren.

Stel wij willen hier op onze school na de zomervakantie mee starten? Kunnen wij dan daarvoor al een (proef)account krijgen, zodat we de app vorm kunnen geven en dan goed van start kunnen gaan vanaf de zomer?
Het is mogelijk om een demo aan te vragen zodat je zelf en met de hele vakgroep kan ervaren hoe de Sportfolio App werkt. We hebben daarnaast een kennismakingsaanbieding voor € 100,- per klas om (bijvoorbeeld met 3-5 klassen) de Sportfolio App een schooljaar lang te kunnen ervaren. Wil je graag eerst je vakgroep of leidinggevende overtuigen, neem in dat geval persoonlijk contact met ons op.

Kun je een voorbeeld geven hoe de Sportfolio App er in de lespraktijk uit komt te zien?
We hebben eerder twee video’s gemaakt van praktijksituaties. Deze beelden zijn inmiddels al wat verouderd door de continue ontwikkeling van de Sportfolio App. Zo zijn er geen losse papieren meer en helpen leerlingen elkaar met filmen i.p.v. gebruik te maken van filmstandaarden. Hierbij twee video’s waarin gebruik in de praktijk zichtbaar is;

Video praktijksituatie

Impressie video

Zijn alle leerlingen tijdens de LO les de app aan het invullen of doe je dat op een ander moment?
Je bepaalt als docent zelf hoe je de Sportfolio App inzet tijdens je les. Je kan ervoor kiezen direct in je lessen de evaluaties te laten invullen. Dit is waardevol omdat je leerlingen dit in tweetallen samen kunnen doen, waardoor ze met elkaar gaan sparren en kunnen leren van elkaars inzichten. Wanneer je de tijd goed afbakent als docent kan dit erg waardevol zijn voor het leerproces. Uiteraard kan je dit ook thuis laten doen door je leerlingen en de resultaten bekijken/monitoren via de docentenomgeving. Het scheelt misschien iets tijd in de les, al is de ervaring ook dat direct reflecteren heel waardevol kan zijn. Kortom, er is niet één manier en we adviseren ook gaande het proces zoveel mogelijk uit te proberen.

Is het ook mogelijk elkaar te observeren en feedback te geven zodat het vast staat? En kan dit ook anoniem?
Het is als docent mogelijk berichten te sturen vanuit de docentenomgeving. In de docentenomgeving worden de berichten ook bewaard zodat je kan terugzien wanneer je online contact hebt gehad met je leerling. De leerlingen kunnen in de huidige Sportfolio App niet digitaal elkaar feedback geven. Wel kunnen we activiteiten zo inrichten dat een leerling iets moet zeggen over een andere leerling. Dit kan middels het beantwoorden van vragen of het inspreken van een vlog.

In de ontwikkeling van de “Portfolio App” (welke per 2021-2022 onderwijsbreed beschikbaar komt) wordt dit wel mogelijk en zal er ook een 360 graden feedback functie beschikbaar komen. De optie tot het anoniem geven van feedback wordt hierin nog overwogen. Lijkt jou dit ook interessant? Laat het ons gerust weten.

Kan de beoordeling/video na het inleveren weer geopend worden door leerlingen die bijvoorbeeld de beoordeling onvoldoende hebben gemaakt of maar wat hebben ingevuld?
Wanneer de leerling een video maakt, kan de leerling de video direct terugkijken en vervolgens een keuze maken de video op te slaan. Bij een vragenlijst/beoordeling werkt dit vrijwel hetzelfde. Wanneer een leerling een stap opslaat/afrond is het niet meer mogelijk deze te wijzigen door de leerling zelf. De Docent kan in de docentenomgeving de stap wel verwijderen wanneer dit nodig is.

Ook hiervoor geldt dat we in de nieuwe Portfolio App hier meer mogelijkheden in bieden.

Aanvullend; Hebben de kinderen zelf een telefoon nodig bij gebruik of kan dit via een centraal punt zoals school iPad?
Het is ook mogelijk de Sportfolio App te gebruiken via een iPad. Elke leerling heeft persoonlijke logingegevens voor zijn digitale portfolio en kan inloggen en uitloggen. Wanneer je iPads gebruikt is het wel wenselijk te zijn dat er 4 a 5 iPads aanwezig zijn. Anders moeten leerlingen op elkaar wachten. Telefoons zijn het meest handig omdat kinderen ingelogd blijven en de Sportfolio App snel bij de hand hebben. Het is daarbij wel aan te raden 1 iPad bij de hand te hebben voor leerlingen die hun telefoon zijn vergeten of geen telefoon tot hun beschikking hebben.

Hoe zit het met de aansprakelijkheid voor het gebruik van de telefoon in de les?
Zie het in de lijn van de aansprakelijkheid over de veiligheid in je les LO. Je dient zorg te dragen voor en veilige omgeving (lees: een val mat neerleggen wanneer je met de minitrampoline aan de slag gaat). Voor de aansprakelijkheid van het gebruik van de telefoon in de les geldt hetzelfde. Jij bent als docent verantwoordelijk voor de mogelijkheid dat de leerlingen hun telefoons veilig kunnen opbergen. Zorg voor een telefoontas en/of opbergkist. Daarnaast dien je die telefoontas/kist niet centraal in de zaal te leggen als je gaat basketballen en wijs je de leerlingen erop dat wanneer ze de telefoon niet gebruiken ze deze te allen tijde terug stoppen in de telefoontas/kist. Gebeurt er onverhoopt toch iets met de telefoon, dan is de school aansprakelijk.

De aansprakelijkheid kan uiteraard ook gezocht worden bij de leerling “dader” wanneer het een bewuste handeling betreft. Meer informatie hierover is te vinden in het volgende artikel https://www.kvlo.nl/mysite/modules/MDIA0100/3677_lo6 en voor specifieke vragen in de les LO over aansprakelijkheid, kan je contact opnemen met de afdeling aansprakelijkheid van de KVLO: https://www.kvlo.nl/hulp-en-advies/juridisch-hulp/themapagina–aansprakelijkheid.html

Is er een mogelijkheid als docent om opnames naar leerling-accounts te sturen? Zodat je centraal iets op kan nemen?
Dit is (op dit moment) nog niet mogelijk met de huidige Sportfolio App. Wij begrijpen wel dat dit een wenselijk stap is wanneer je bijvoorbeeld een spel situatie of een samenwerkingsopdracht wilt vastleggen in één beeld. Je hebt opdrachten/situaties waar de anderen bepalend zijn om vaardigheden te kunnen aantonen. We werken dan ook aan deze functionaliteit voor de nabije toekomst.

Is het ook mogelijk om het portfolio in te zetten waarin kinderen zelf activiteiten kunnen kiezen waar ze zelf trots op zijn. Dus het ‘beoordelen’ en de rubrics helemaal los laten en alleen filmpjes uploaden waar ze zelf trots op zijn?
Ja dat is zeker mogelijk. Zo zijn er voorbeelden van vakgroepen die een activiteit inricht met als titel “Ik ben trots op” en zijn er vakgroepen die bijvoorbeeld een beweegdagboek integreren in de Sportfolio App. Hierin kan een leerling onbeperkt filmpje en evaluaties inleveren en laten zien wat hij doet aan sport en bewegen.

Kan je eigen beoordeling, beoordeling aan anderen en evt. docent koppelen?
Je kunt vanuit de docentenomgeving de leerling een bericht sturen. Dit zou ook een beoordeling kunnen zijn wanneer je dit wenselijk vindt. We zijn reeds een 360 graden feedback functionaliteit aan het ontwikkelen. Op deze manieren kunnen verschillende peer-beoordelingen worden gedaan.

Hoe komen de filmpjes in de app? Moet de leerkracht alles filmen?
Nee, zeker niet. De leerling is eigenaar van zijn eigen leerproces en draagt de verantwoordelijkheid zijn leerproces in kaart te brengen. Zo maakt onder andere de leerling zelf video’s, evalueert zelf zijn eigen vaardigheid en stelt zelf doelen (vaak aan de hand van een rubric, bekijk ook eens: www.rubricsmaken.nl.

Is het ook mogelijk om dit met spelactiviteiten te doen?
Ja, het is mogelijk de Sportfolio App ook met spelactiviteiten te doen. Het is wel zo dat dit (net zoals zelf spel beoordelen) dit het meest uitdagende is. Voor de leerling moet heel duidelijk zijn waar hij naar moet kijken (1 spelcomponent bijvoorbeeld) en als docent is een goede organisatie bepalend voor het succes. Er zijn tevens meerdere vakgroepen die bij spel (in het begin) de leerlingen geen video’s laten maken maar direct beginnen met het evalueren aan de hand van de rubric. In de opdracht moeten de leerlingen dan naar elkaar kijken en elkaar feedback geven.

Is de app ook te koppelen aan SOM Today of iets dergelijks?
Op dit moment is de Sportfolio App nog niet gekoppeld aan een ander volgsysteem. We stellen over het algemeen ook de vraag waarom deze wens er is en komen er steeds op uit dat deze functionaliteit bij nader inzien niet noodzakelijk blijkt te zijn. We gaan hier graag verder met je over in gesprek uiteraard.

Wat zijn de kosten voor het PO?
De kosten voor de PO variant worden nog bepaald. Richting einde schooljaar 2020-2021 komt hier uiteraard meer duidelijkheid over. Ben je alvast geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Bestaat er naast de self-assessment van de leerlingen ook de mogelijk om als leerkracht dezelfde filmpjes te beoordelen? En zo ook klasgemiddeldes te krijgen?
Op dit moment kunnen docenten een bericht sturen naar leerlingen en hierin (eventueel) hun beoordeling in verwerken. Op dit moment is het nog individueel gericht, waar we in de toekomst steeds blijven door ontwikkelingen, waarbij ook statische weergaven op verschillende niveau’s zichtbaar worden.

Op welke devices en besturingssystemen kan de app worden gebruikt?
De Sportfolio App kan op alle devices worden gebruikt waarop je een app kan installeren. Het meest praktisch werkt de app via een iPad of telefoon.

De Portfolio App komt ook beschikbaar voor gebruik in een browser op bijvoorbeeld een laptop of PC.

Hoeveel tijd ben je kwijt met het filmen van de voortgang bij een klas van 30/32 leerlingen? Heb je daar concrete voorbeelden van? En hoe zorg je ervoor om alleen die leerling erop te zetten zonder daarbij anderen te filmen.
Het is moeilijk om een concrete tijdsindicatie te geven. Dit is afhankelijk van verschillende factoren.

Ben je beginnend met je klas of al gevorderd. Wanneer je klas en jijzelf gewend zijn aan de app, dan kan je met een klas van 30 leerlingen een 0-meting filmen, evalueren en doelen stellen binnen 20 minuten is de ervaring. We horen zelfs verhalen van 10-15 min, maar zijn ook realistisch.

De ervaring leert dat je lesorganisatie bepalend is voor het succes en de snelheid. Wanneer je een strakke organisatie hebt neergezet en helder en consequent bent in het bewaken van de tijd, dan is de kans het grootste dat het snel en plezierig gaat. In de grote lijn geven huidige gebruikers aan dat ze in totaliteit zo’n 1 a 2 schooljaren zijn bezig geweest om het volledig ingebed te hebben in hun onderwijs en de dagelijkse praktijk.

Het gebeurt dat andere leerlingen door het beeld bewegen, dat is niet te voorkomen in ons vak. We hebben wel belangrijke maatregelen genomen om verspreiding of misbruik te voorkomen. Zo filmt de leerling in de Sportfolio App en worden videobeelden niet opgeslagen op de telefoon van de leerling. De video die is gemaakt kan daarom niet zomaar worden verspreid.

Kan je vanuit de Sportfolio App een soort rapport uitprinten?
Momenteel is deze functionaliteit er nog niet. Met name omdat elke vakgroep eigen ideeën over heeft. De Sportfolio App, is als zijnde digitaal ontwikkel portfolio, direct ook een plek waar al het “bewijsmateriaal” gedurende het leerproces zichtbaar wordt gemaakt en dus wordt opgeslagen/geborgd. Als vakgroep kun je er zelf voor kiezen hoe dit vervolgens te “beoordelen”.

Je bent dus vrij om te kiezen voor bijvoorbeeld een voldaan/niet voldaan, goed/voldoende/onvoldoende of een cijfer.

Hoe kan je de kosten van de Sportfolio App verantwoorden bij je directie?
Er zijn verschillende manier om de kosten te verantwoorden.

Eerst de vraag waarom maken wij kosten?

– Wij bieden dagelijkse support voor optimale begeleiding.
– Wij ondersteunen met de inrichting van de app op maat en delen (indien gewenst) veel van onze opgedane inzichten bij tal van scholen.
– Wij organiseren alles omtrent de AVG en bieden ondersteuning bij vragen vanuit onze persoonlijke functionaris gegevensbescherming.
– Wij nemen alle opslag voor onze rekening.

Het belangrijkste argument in de verantwoording is uiteraard de onderwijsontwikkeling waar de Sportfolio App als belangrijk (lees noodzakelijk) middel wordt ingezet. Elke leerling kan namelijk met de Sportfolio App zijn eigen leerpad doorlopen, ontwikkelen binnen je eigen mogelijkheden. Je biedt maatwerk, maakt het leren zichtbaar, je hebt een tool om formatief handelen betekenis te geven en ondersteunt bij het ontwikkelen van zelfregulatie-vaardigheden bij je leerlingen.

Voorbeelden van scholen hoe de kosten worden weggezet binnen de school zijn zeer divers.

1. Er zijn scholen die Sportfolio App wegzetten in het boekenfonds, als methode voor LO.
2. Er zijn scholen die een keuze maken de ouderbijdrage te verhogen
3. Of heel praktisch kritisch kijken naar aanschaf gym materiaal en (deels) uit de eigen pot de Sportfolio App bekostigen.
4. Vanuit de school kan je vaak ook (ontwikkel/innovatie) subsidies aanvragen om bijvoorbeeld meerdere jaren te testen met het platform.
5. Daarnaast kan een trigger zijn om de schoolleiding kritisch te laten kijken naar de huidige digitale methoden. Zijn deze nog noodzakelijk of kan de Sportfolio App mogelijk iets vervangen.

Hebben leerlingen altijd hun telefoon nodig?
Nee, de leerlingen hebben een persoonlijk account. Ze kunnen inloggen op het device wat voor handen is. Praktisch lijkt het gebruik van de telefoon wel het meest ideaal omdat de leerling eerder de gymspullen vergeet dan de telefoon. Het portfolio is dus altijd bij de hand!

Kan je leerling-lijsten implementeren naar de sportfolio app vanuit Magister/SOM/Parnassys?
Ja, dit is mogelijk. Dit gaat weliswaar middels een export maar is vervolgens eenvoudig te realiseren.

Wordt de app ook al gebruikt door scholen in België of is deze volledig afgestemd op het onderwijs in Nederland?
Op moment van schrijven (11 februari 2021) maken er ruim 90 scholen in Nederland en 3 scholen in België gebruik van de Sportfolio App. We ervaren op dit moment een grote belangstelling. De scholen in België kunnen voor informatie over de Sportfolio App contact opnemen met Kathleen Hermans, onze enthousiaste ambassadeur in België. Kathleen is te bereiken via kathleen@sportfolioapp.nl en/of telefonisch 0032 497 54 78 40

Jullie hebben het vooral over maatwerk. Dat is natuurlijk heel fijn, maar zorgt er ook voor dat er veel zelf moet worden ingericht. Komt er ook een standaardversie die kan worden ingezet in het PO?
De maatwerk mogelijkheden zullen altijd optioneel zijn. Wij zorgen uiteraard voor een standaard format waarmee je direct kunt beginnen. Je bepaalt zelf wanneer je nog meer uit de app wilt halen.

Is de app ook geschikt voor de groepen 1 en 2? Ook voor een SBO?
Hier hebben we nog geen ervaring mee en gaan we graag over in gesprek.

Leerlingen hebben hun eigen telefoon in de hand tijdens de les. Je kunt dan toch niet voorkomen dat ze stiekem andere activiteiten in de les filmen en verspreiden. Hoe garandeer je dan een veilig leerklimaat?
Je bent en blijft als docent verantwoordelijk voor een veilig leerklimaat. Wij kunnen geen veilig leerklimaat garanderen. Wij kunnen je wel advies geven, en dat is; zorg altijd eerst voor een gezonde relatie met je leerlingen. Zowel tussen jou als docent, als de leerlingen onderling. Door een juiste relatie kan je ook een vertrouwde omgeving realiseren. Ga hierover vooral met je leerlingen in gesprek. Maak gezamenlijk afspraken over het gebruik van de telefoon en bespreek de verantwoordelijkheden m.b.t. filmen en device omgang.


Meer informatie of (digitaal) schoolbezoek plannen?

Neem contact op via info@sportfolioapp.nl of bel 085 060 62 88.