Informatie voor de vakgroep

Met de Sportfolio App krijgt iedere leerling een persoonlijk digitaal portfolio, welke te bedienen is vanaf de eigen telefoon (middels een app) of de computer (digitale omgeving). Alle leerresultaten worden inzichtelijk gemaakt en digitaal opgeslagen (conform de laatste AVG-richtlijnen).

De Sportfolio App maakt gebruik van een specifieke methode. Kies je als vakgroep voor deze nieuwe digitale methode dan kan straks elke leerling zich binnen de eigen mogelijkheden ontwikkelen.

Redenen waarom vakgroepen kiezen voor de Sportfolio App:

  • De leerresultaten van de leerlingen worden inzichtelijk gemaakt.
  • Het proces wordt belangrijker dan het behaalde eindresultaat.
  • Een is een legitieme manier om eventueel af te stappen van het geven van cijfers.
  • De leerling wordt meer eigenaar van het eigen leerproces.
  • De leerling krijgt meer inzicht in de eigen mogelijkheden.
  • De leerling ontwikkelt zich beter binnen de eigen mogelijkheden.
  • De leerling leert doelen te stellen en te reflecteren op het eigen handelen.
  • De docent hoeft minder administratieve handelingen uit te voeren.
  • De docent krijgt meer tijd om de leerlingen te coachen binnen het proces.

De Sportfolio App in de praktijk

De leerling logt in met een eigen account.

De leerling komt terecht in zijn dashboard, hier zijn 4 thema’s te zien. De vakgroep maakt zelf de keuze binnen welke thema’s de leerlingen zich gaan ontwikkelen.

De leerling klikt op een thema en komt in het activiteitenscherm. Hier staan de activiteiten klaar waar de docent bepaalt welke activiteit ook daadwerkelijk aanklikbaar is.

De leerling klikt de activiteit aan en komt bij de eerste stap van de methode terecht. De methode (aanklikbare link) zorgt ervoor dat de leerling elke stap neemt die nodig is. Een volgende stap kan pas genomen worden als de vorige succesvol is afgerond (groen vinkje).

Aan elke activiteit hangt een rubric vast waardoor de leerling zijn eigen niveau kan inschatten aan de hand van zijn zelfgemaakte videobeeld, foto of notitie, die gemaakt is na het volbrengen van de 0-meting. De Sportfolio App maakt gebruik van standaard rubrics. Een eigen rubric per activiteit is simpel in te voeren door de vakgroep zelf.

De docent kijkt mee door in te loggen via de website www.sportfolioapp.nl en kan per klas iedere individuele leerling bekijken. De docent heeft hier de mogelijkheid om een beoordeling/akkoord toe te voegen door het proces van de leerling te bekijken. De leerling doet het werk, alle documentatie wordt via de app direct veilig opgeslagen en de docent heeft direct alle leerresultaten van zijn leerlingen inzichtelijk.

Lessituatie

Het is maandagmorgen, de eerste leerlingen komen binnen. Na het omkleden wordt de telefoon mee de zaal in genomen en gedeponeerd in de telefoontas. Elke leerling heeft een eigen nummer op de telefoontas en stopt het hier netjes in. De gymleraar heet de leerlingen welkom en spreekt Sophie persoonlijk aan over het bericht wat de docent had ontvangen via de app. Zij had een hattrick gescoord afgelopen weekend met voetbal.

Nadat iedereen welkom is geheten en in de gymzaal is aangekomen start de les. De eerste keer ringzwaaien staat op het programma. De docent doet zijn gebruikelijke praatje, plaatje, daatje. De leerlingen pakken de telefoon uit de telefoontas en gaan aan de slag met het maken van de 0-meting. Na deze eerste meting vergelijkt de leerling zijn eigen filmpje met de rubric die in de app te vinden is. Zo doet Sophie dat ook, ze geeft zichzelf twee sterren voor het in de zwaai komen en drie sterren voor de lichaamshouding tijdens het zwaaien. Ze denkt dat ze in drie lessen wel naar een hoger niveau kan komen en voegt haar doelen toe in de app. Voor het in de zwaai komen denkt ze naar een vier sterren niveau te kunnen komen en voor haar lichaamshouding denkt ze zelfs naar een vijf sterren niveau te te kunnen komen, aangezien ze op het 0-meting filmpje duidelijk had gezien dat er nog winst te behalen was.

De twee lessen die volgen oefent ze hard om haar doelen te halen. Tijdens deze lessen is de app niet per se nodig. Na drie weken is ze er klaar voor. De eindmeting gaat komen. De docent geeft de klas de tijd om een zo goed mogelijk filmpje te maken van de eindmeting. Sophie filmt haar eerste eindmeting, maar ziet dat haar benen toch nog gebogen waren. Ze filmt haar eindmeting daarom nog eens, deze keer waren haar benen mooi gestrekt maar was haar afzet niet optimaal. De derde keer was het een echt mooie zwaai en Sophie was tevreden. Ze klikt op uploaden en stuurt op die manier haar eindmeting via de app naar de digitale omgeving waar haar filmpje bewaard zal blijven. Ze vergelijkt haar filmpje weer met de rubric en ziet dat ze haar doelstelling behaald had van het in de zwaai komen, ze heeft een vier sterren niveau gehaald. Voor haar lichaamshouding is ze nog blijven steken op vier sterren, vijf sterren was toch iets te hoog gegrepen merkte Sophie. Ze komt in de laatste stap van de methode terecht en vult de reflectie in. Ze had zich enorm ingezet voor dit onderdeel en heeft veel hulplijnen gebruikt om zichzelf te ontwikkelen, zoals het tussentijds filmen van haar beweging en ze had tevens klasgenoten om feedback gevraagd. Ze ziet in de reflectie dat ze eigenlijk nog meer hulplijnen had kunnen inschakelen, bijvoorbeeld naar haar docent gaan om het tussentijdse filmpje te laten zien, zodat ze meer gerichte feedback had kunnen ontvangen. Sophie beseft dat als ze dit had gedaan, ze mogelijk wel haar doel had behaald, namelijk vijf sterren op haar lichaamshouding. Ze besluit dit de volgende keer te gaan doen en sluit de reflectie af. Met een grote groene vink in haar beeldscherm rond ze de activiteit ringzwaaien af en gaat de zaal weer in om even te voetballen tot ook haar klasgenoten klaar zijn met het invullen van de app.