Referenties

Ik juich elke poging toe om leerlingen meer eigenaarschap te geven over hun eigen leerproces. Het is immers belangrijk dat leerlingen leren zichzelf te blijven ontwikkelen in bewegen en sport. De Sportfolio App lijkt daar mooie mogelijkheden voor te bieden.

– Berend Brouwer, leerplanontwikkelaar/vakexpert bewegingsonderwijs & sport, SLO

Wij zijn enorm enthousiast omdat het inzichtelijk maken van het persoonlijke leerproces van de leerling in combinatie met digitalisering voor ons de perfecte combinatie is gezien de visie binnen onze school. Het Amadeus Lyceum is een digitale school met persoonlijke ontwikkeling en zelfsturing als twee van de vier belangrijke kernwaarden.

– Andre de Groot, docent, Amadeus Lyceum Vleuten

Wij werken op het Erfgooiers College al een aantal jaren met eigen rubrics. Hierbij is niet alleen het bewegen belangrijk, maar ook sociale vaardigheden als helpen klaarzetten/opruimen, coaching en hulp bieden bij medeleerlingen tellen hierbij mee. Uitgangspunt blijft natuurlijk bewegen en door middel van de Sportfolio App denken wij de leerlingen meer inzicht te geven in hun eigen leerproces, dit moet volgens mij zorgen voor meer intrinsieke motivatie en plezier (ook niet onbelangrijk!). Uiteindelijk zijn al deze aspecten de weg naar beter leren bewegen.

– Wietse Siemerink, docent, Erfgooiers College Huizen

Wij willen kinderen laten bewegen vanuit intrinsieke motivatie en wij denken dat dit digitale portfolio daar enorm aan bij zal dragen. De leerling zal eigen doelen moeten formuleren aan de hand van een nulmeting, waardoor ze zelf inzicht krijgen in het verbeteren van een beweging, analyseren en reflecteren.

Daarbij zijn wij binnen de sectie ook aan het kijken naar formatief beoordelen en is de Sportfolio App de ideale uitkomst. Het helpt een leerling te ontwikkelen in de breedste zin van het woord.

– Floris de Zeeuw, docent, O.R.S. Lek en Linge Culemborg

Als sectie zijn we al een tijd bezig met het verbeteren en vernieuwen van ons programma. In het huidige digitale tijdperk lijkt ons de Sportfolio app een praktisch toepasbare tool voor onze leerlingen. De L.O. docenten zijn heel enthousiast, we zijn erg benieuwd naar de reacties van de leerlingen die mee doen aan onze pilot.


– Ronald Plagge, docent, O.R.S. Lek en Linge Culemborg

Wil jouw vakgroep voorloper worden met een digitaal portfolio binnen de gymles?

Neem contact met ons op   of bel 085 060 6288