Privacybeleid

Deze geüpdate versie van ons privacybeleid is van toepassing op onze gehele dienstverlening.

PRIVACYBELEID VAN SPORTFOLIO APP

Wanneer je onze App gebruikt, vertrouw je ons jouw gegevens toe. We begrijpen dat dit een grote verantwoordelijkheid is en werken er hard aan om jouw gegevens te beschermen en je er de controle over te geven.

Het digitale leermiddel ‘Sportfolio App’ is aantoonbaar AVG-proof en voldoet aan de Europese regel- en wetgeving (GDPR) ten aanzien van de privacy en het waarborgen van de rechten van de betrokkenen. Als ‘ketenregisseur’ maken veel onderwijsinstellingen gebruik van ons platform. Vanuit deze hoedanigheid zijn wij verantwoordelijk om aantoonbaar het ‘Privacy Convenant Onderwijs 3.0‘ te omarmen. Al onze processen hebben wij daarom gedocumenteerd en vastgelegd in het ‘Privacy Management Dossier’.

Heb je hier vragen over? Laat het ons dan weten.

Dit Privacybeleid is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe je deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen.

Ons Privacybeleid is bijgewerkt op 10 december 2019, hierin hebben wij aangepast:

  • Privacybeleid herschreven naar de je/jij-vorm t.b.v. betere leesbaarheid
  • De rol van onze Functionaris voor de Gegevensbescherming beschreven
  • Procedure tot inzien, wijzigen, exporteren of verwijderen van gegevens beschreven

Vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per mail worden gestuurd naar het onderstaande adres of via https://www.sportfolioapp.nl/contact.

Sportfolio App
Stadsring 65E
3811 HN Amersfoort
Tel. 085 060 62 88
info@sportfolioapp.nl

Sportfolio App heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (hierna FG). Jouw vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy zullen in veel gevallen met deze persoon worden gedeeld.


Jouw privacy is belangrijk

Jouw privacy is voor Sportfolio App van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen en dat wij hier zorgvuldig gebruik van maken. In dit Privacybeleid lees je hoe Sportfolio App omgaat met jouw gegevens. Voordat je de details bekijkt volgen hier enkele van onze fundamentele privacy principes:

  • Gegevens die je uploadt via de App kunnen alleen worden ingezien door jouzelf en bij jouw klas betrokken docenten.
  • We bundelen en anonimiseren bepaalde gegevens over onze Gebruikers voor statistieke doeleinden.
  • Wij werken er continu aan om de privacy opties die tot jouw beschikking staan te verbeteren.

Inleiding

De missie van Sportfolio App is leerlingen met meer plezier beter te leren bewegen binnen de eigen mogelijkheden door gebruik te maken van een persoonlijk digitaal portfolio. Bij deze missie staat centraal dat we transparantie bieden over welke gegevens we over hen verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en met wie de gegevens worden gedeeld.

Dit Privacybeleid is van toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van onze App. We bieden onze Gebruikers keuzes over de gegevens die we verzamelen, gebruiken en delen zoals is beschreven in dit Privacybeleid, het Cookiebeleid en Help-pagina’s.

Scholen gebruiken de Sportfolio App om leerlingen een digitaal portfolio te bieden. Ons Privacybeleid is van toepassing op alle Gebruikers van onze App.


Gegevens die Sportfolio App verzamelt

We geven je inzicht in de gegevens die we verzamelen wanneer je de App gebruikt.

Basis accountgegevens

Wanneer je een Sportfolio App-account maakt, verstrek je persoonlijke gegevens aan ons, zoals je naam, e-mailadres en een wachtwoord. Deze gegevens helpen ons met de beveiliging en jou toegang bieden tot de App. Wij doen aan dataminimalisatie en vragen daarom bijvoorbeeld niet om jouw geslacht of geboortedatum.

Inhoudelijke gegevens

We verzamelen ook de content die je maakt of uploadt binnen onze App. Dit zijn onder meer video’s die je uploadt en reacties die je achterlaat bij diverse activiteiten en beoordelingen.

Jouw browsers en apparaten

We verzamelen informatie over de browsers en apparaten die je gebruikt om toegang te krijgen tot de App, waardoor we je door middel van toekomstige updates een betere gebruikerservaring kunnen bieden.

De gegevens die we verzamelen, bestaan onder meer uit het type browser en de instellingen ervan, het besturingssysteem, informatie over het mobiele netwerk (waaronder de naam van de provider) en het versienummer van de App. We verzamelen ook informatie over de interactie van je browsers en apparaten met onze App, waaronder IP-adressen, crashrapporten, systeemactiviteit en de datum, tijd en verwijzende URL van jouw verzoek.

We verzamelen deze gegevens wanneer de App op jouw apparaat contact opneemt met onze servers, bijvoorbeeld wanneer je de App opent, controleert op updates of iets upload.


In sommige omstandigheden verzamelt Sportfolio App aanvullende gegevens over je, bijvoorbeeld via je docent of naar aanleiding van een support vraag en/of telefonisch contactmoment.

We gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan, waaronder cookies, lokale webopslag, zoals browserwebopslag of de gegevenscache van de App, databases en serverlogbestanden.


Waarom Sportfolio App gegevens verzamelt

We gebruiken de gegevens die we via onze App verzamelen voor de volgende doeleinden:

Onze diensten leveren

We gebruiken je gegevens om onze diensten te leveren, zoals resultaten weer te geven en om content te delen met de betrokken docenten van jouw school.

Onze diensten onderhouden en verbeteren

We gebruiken je gegevens ook om ervoor te zorgen dat onze diensten werken zoals de bedoeling is, bijvoorbeeld door storingen bij te houden of problemen op te lossen die je aan ons rapporteert. We gebruiken je gegevens ook om verbeteringen door te voeren in onze diensten. Zo helpt inzicht in jouw gebruik ons bijvoorbeeld bij de verbetering van het navigatiemenu.

Prestaties meten

We gebruiken gegevens voor analyses en metingen om inzicht te krijgen in de manier waarop onze diensten worden gebruikt. Zo analyseren we bijvoorbeeld gegevens over jouw bezoeken aan onze website en App om zo onder meer het productontwerp te optimaliseren.

Met jou communiceren

We gebruiken gegevens die we verzamelen (zoals je e-mailadres) om rechtstreeks met je te communiceren. We kunnen je bijvoorbeeld een melding sturen als we verdachte activiteiten constateren. We kunnen je ook informeren over aanstaande veranderingen of verbeteringen van onze diensten. En als je contact opneemt met Sportfolio App, houden we gegevens over jouw verzoek bij om je te helpen eventuele problemen op te lossen.

Onze gebruikers en de organisatie beschermen

We gebruiken informatie om de veiligheid en betrouwbaarheid van onze diensten te helpen verbeteren. Dit omvat onder meer het detecteren en voorkomen van en reageren op fraude, misbruik, beveiligingsrisico’s en technische problemen die schade kunnen veroorzaken bij Sportfolio App, onze gebruikers of andere betrokkenen.


Je gegevens delen

We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Sportfolio App, behalve in de volgende gevallen:

Met jouw toestemming

We delen persoonlijke gegevens buiten Sportfolio App alleen als we hiervoor jouw toestemming hebben. Bijvoorbeeld wanneer je de App gebruikt in combinatie met Magister, vragen we je om toestemming voordat we jouw gegevens met die service delen.

Voor externe verwerking

We leveren persoonlijke gegevens aan onze partners en andere vertrouwde organisaties en individuen zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacybeleid en andere passende beveiligingsmaatregelen. We maken bijvoorbeeld gebruik van dienstverleners om ons te helpen met hosting en klantenondersteuning.

Om juridische redenen

We delen persoonlijke gegevens buiten Sportfolio App als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

  • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties;
  • de van toepassing zijnde Servicevoorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen;
  • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
  • de rechten, eigendom of veiligheid van Sportfolio App, onze gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

We kunnen niet-persoonlijke gegevens openbaar delen en met onze partners, zoals scholen, ontwikkelaars of de overheid. We delen gegevens bijvoorbeeld openbaar om trends te laten zien voor het algemene gebruik van onze App. We staan ook specifieke partners toe niet privacy gevoelige gegevens te verzamelen ten behoeve van meetdoeleinden.

Als Sportfolio App betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de vertrouwelijkheid van jouw persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende gebruikers vooraf actief op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

Jouw gegevens inzien, wijzigen, exporteren of verwijderen

Alle informatie die we over jou bewaren kan je rechtstreeks in jouw persoonlijke App inzien. Mocht je gegevens willen wijzigen, exporteren of verwijderen, stuur dan een e-mail naar privacy@sportfolioapp.nl. Hiervoor hanteren wij onze ‘Procedure behandeling verzoeken betreffende rechten van betrokkenen’. De FG stuurt je vervolgens zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek een schriftelijke motivatie of aan het verzoek gehoor wordt gegeven en zo ja, op welke wijze. Als het een gecompliceerd verzoek is verlengt de FG deze termijn met maximaal twee maanden.


Wijziging

Wijzigingen in het Privacybeleid zijn na de ‘ingangsdatum’ van toepassing op het gebruik van onze App.

Sportfolio App (‘wij’ of ‘ons’) kan dit Privacybeleid aanpassen. Als we hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, stellen we je via onze App of langs andere weg hiervan op de hoogte, zodat je de kans hebt om de wijzigingen door te nemen voordat ze van kracht worden. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen, laat dit ons dan weten.

Als je onze App blijft gebruiken nadat we een kennisgeving over onze wijzigingen in dit Privacybeleid hebben gepubliceerd of verzonden, erken je dat dit betekent dat het verzamelen, gebruiken en delen van jouw persoonlijke gegevens onder het bijgewerkte Privacybeleid vallen.


Contactgegevens

Vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen per mail worden gestuurd naar het onderstaande adres of via https://www.sportfolioapp.nl/contact.

Sportfolio App
Stadsring 65E
3811 HN Amersfoort
Tel. 085 060 62 88
info@sportfolioapp.nl


We houden jouw persoonlijke gegevens privé en veilig en geven je zo goed mogelijk informatie en controle hierover.