Platinum

Het platinum pakket bevat de basisinrichting van de Sportfolio App, training en begeleiding, online handleiding, hosting en support. Dit pakket heeft een contractduur van 5 jaar en biedt een korting van € 1,00 per leerling per schooljaar.