Aanmeld proces

De Sportfolio App is een op maat gemaakte methode waar de eigen inhoud bepaald kan worden door de vakgroep. Het aanmelden kost de meeste vakgroepen minimaal een maand. Met name de verwerkersovereenkomst i.v.m. de wetgeving omtrent privacy kost vaak wat meer tijd omdat hier de privacy officer van de school of scholengroep geraadpleegd moet worden. We nemen je hieronder mee in de stappen die moeten worden genomen om de aanmelding concreet te maken.

Contact opnemen
Neem contact met ons op met een vraag naar definitieve aanmelding. Telefonisch kan dit op 085 0606288 of via ons e-mailadres info@sportfolioapp.nl. Je ontvangt een mail met aanmeld informatie. De volgende bijlagen worden hierbij toegestuurd met de vraag hier te ondertekenen of ingevuld aan te leveren.
* Algemene overeenkomst
* Verwerkersovereenkomst
* Vragenlijst
* Activiteiten overzicht

Tevens wordt ter inzage ons privacy beleid meegestuurd.

Algemene overeenkomst
Op deze overeenkomst vragen we je met hoeveel leerlingen en hoe lang jullie gebruik willen maken van de Sportfolio App. Door het ondertekenen van de algemene overeenkomst is de samenwerking tussen de school en de Sportfolio App officieel.

Verwerkersovereenkomst
Door de wetgeving omtrent privacy (AVG) is het noodzakelijk een verwerkersovereenkomst te tekenen. In deze overeenkomst wordt er duidelijk gemaakt hoe de Sportfolio App omgaat met de privacy van de gebruikers. De Sportfolio App is volledig AVG proof en handelt volgens het privacyconvenant onderwijs 3.0 (https://www.privacyconvenant.nl/).

Vragenlijst
In de vragenlijst vragen we naar algemene informatie van de school en de docenten die gaan werken met de Sportfolio App. Op deze wijze kunnen we de app snel gebruiksklaar neerzetten en hebben we direct alle gegevens die noodzakelijk zijn om de gebruikers snel te kunnen ondersteunen.

Activiteiten overzicht
De vakgroep kiest in de meeste gevallen vanuit het vakwerkplan 8-12 “belangrijke” activiteiten per leerjaar. Dit zijn activiteiten waar extra aandacht naar uit gaat doordat de leerling met de Sportfolio app echt inzoomt op deze activiteit. Door specifieke activiteiten te kiezen ontstaat er een mooie balans tussen het gebruik van de Sportfolio App op de telefoon/ipad en de praktische beweegtijd.

Rubric
Een belangrijk onderdeel van de Sportfolio App is de rubric. Een rubric is een niveaukaart van een activiteit en zorgt ervoor dat de leerling inzicht krijgt in het eigen niveau. Wij hebben een grote database aan rubrics beschikbaar via www.rubricsmaken.nl. We vragen de vakgroep hier naar rubrics te zoeken. De rubrics zijn hier eenvoudig te kopieren of zelf te ontwikkelen. Op deze wijze is het ook mogelijk om eigen rubrics te verwerken in de Sportfolio App.

Sportfolio App inrichten
Na het digitaal terugsturen van de benodigde informatie duurt het maximaal 10 werkdagen om de Sportfolio App klaar te maken voor gebruik.

Leerlingenlijsten
De leerling krijgt de beschikking over persoonlijke inloggegevens. De Sportfolio App blijft open staan zoalng de leerling binnen een schooljaar actief is in de app. De vakgroep dient leerlingenlijsten met voor- en achternaam, klas, leerlingennummer en e-mailadres aan te leveren. Deze gegevens mogen verstrekt worden nadat de school de verwerkersovereenkomst heeft getekend.

Mail met startinformatie
Wanneer bovenstaande documenten in orde zijn wordt de Sportfolio App ingericht. De docent ontvangt in een persoonlijke mail met startinformatie de inloggegevens voor zichzelf en de leerlingen.

Klaar om te starten en gebruik te maken van de Sportfolio App!