Over de Sportfolio App

De Sportfolio App is een digitaal portfolio waarbij de ontwikkeling van de leerling inzichtelijk wordt gemaakt. Met de Sportfolio App wordt de wens vervuld dat elke leerling op eigen niveau en binnen de eigen mogelijkheden beter kan leren bewegen. De app is zowel via de telefoon van de leerling toegankelijk als via de laptop te gebruiken. Met het digitaal portfolio maak je het persoonlijke leerproces en de daarbij behorende resultaten inzichtelijk. De leerling kan het eigen leerproces evalueren middels de app. Het toekennen van een cijfer door de docent wordt hiermee van ondergeschikt belang.

Met de Sportfolio App en het daar aan gekoppelde docentendashboard wordt de docent veel werk uit handen genomen en gaat de leerling zelf aan de slag met het evalueren van het eigen leerproces. De app is een persoonlijk ‘sportfolio’ waarbinnen de leerlingen kunnen laten zien wat ze geleerd en gedaan hebben binnen de lessen bewegingsonderwijs.

Het proces wordt gestart met een 0-meting van waaruit verdere ontwikkelingen worden geëvalueerd en wordt afgerond met een eindmeting. De leerling evalueert in de app het eigen leerproces en het uiteindelijk behaalde niveau en krijgt door middel van videofeedback inzicht in de persoonlijke ontwikkeling. Op deze manier ontdekt de leerling steeds beter de eigen mogelijkheden, legt deze vast binnen het sportfolio, en kan met trots terugkijken op behaalde resultaten.

De docent krijgt via het docentendasboard inzicht in de ontwikkeling per individuele leerling en kan eenvoudig een groepsoverzicht inzien. Via het Dashboard kan de docent op verschillende manieren onderwijs interventies plegen middels bijvoorbeeld een observatiemodule of de 360 graden feedback module.

Lees meer over   het ontstaan van de Sportfolio App