Visie & Missie

Wij willen een bijdrage leveren aan beter bewegingsonderwijs. Hierbij staat de ontwikkeling van de leerling binnen de eigen mogelijkheden centraal.

De Sportfolio App stimuleert zelfreflectie en biedt, door gebruik te maken van videofeedback, nieuwe inzichten in het leerproces. Daarnaast is bewezen dat wanneer we het leren inzichtelijk maken er een significant leereffect optreedt. Hattie, J. (2014)

Door het leren inzichtelijk te maken aan de hand van het digitaal portfolio ondersteunen wij leerlingen, docenten en scholen binnen het bewegingsonderwijs. Deze ondersteuning is gericht op beter leren bewegen binnen de eigen mogelijkheden en biedt een nieuwe manier van beoordelen.