Sjors Elsinghorst

Mijn naam is Sjors Elsinghorst, in 2011 afgestudeerd aan de ALO Amsterdam en tot augustus 2019 werkzaam geweest als docent bewegingsonderwijs op het Corderius College te Amersfoort.

Vanuit mijn studietijd heb ik altijd een drive gekend om het bewegingsonderwijs te verbeteren en verder te ontwikkelen. In de voorbereiding en tijdens de uitwerking van de Sportfolio App heb ik verschillende workshops gevolgd, studiedagen bezocht, boeken gelezen en in de praktijk uitgeprobeerd hoe ik het beoordelen zo zou kunnen inzetten in mijn lessen dat het een positieve bijdragen levert aan de ontwikkeling van de leerling. Ik wil leerlingen plezier laten beleven aan bewegen en heb als doel leerlingen aan te spreken op de intrinsieke motivatie, waardoor ze betrokken raken in mijn lessen. De huidige wijze van beoordelen hielp niet mee aan deze doelstelling en sinds kort is uit onderzoek duidelijk geworden dat leerlingen juist minder gemotiveerd raken om deel te nemen aan de les wanneer er cijfers worden gegeven (KVLO, cijfers en motivatie van leerlingen in de les LO).

De beoordeling van de prestaties van de leerling bij dit vak is heel lastig. Ik vind het zelfs onmogelijk om leerlingen op een eerlijke manier te beoordelen. Wat is goed, wat is matig of wat is zelfs onvoldoende. Ik wil leerlingen op een constructieve manier feedback geven zodat ze leren hoe ze tot iets zijn gekomen en wat ze daarvoor hebben gedaan. Dat moet naar mijns inziens eerlijk, objectief en onderbouwd zijn. Door het leren zichtbaar te maken met een portfolio krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen handelen. Het is een vorm van effectieve feedback. De leerlingen moet als het ware antwoord krijgen op de vraag: waar sta ik, waar wil ik heen en wat is de volgende stap. Ik ben dan ook bezig geweest om een aantal ideeën uit te proberen, zoals: leerlingen zichzelf laten beoordelen, anderen mogen beoordelen, jezelf vastleggen op beeld of leerlingen zelf een reflectie laten schrijven.

Het geven van cijfers is belangrijk in ons schoolsysteem. Leerlingen gaan voor een zo goed mogelijk cijfer. De behaalde resultaten bepalen uiteindelijk of ze overgaan of zelfs slagen voor een examen. De kennis die de leerlingen hebben is bij de meeste vakken meetbaar en dan is het bepalen van een cijfer niet zo moeilijk. Dat ligt toch duidelijk anders bij bewegingsonderwijs. Wij kunnen niet zomaar meten of een leerling goed kan samenspelen tijdens het voetbalspel. Hoe moeten we dat meten? Tellen hoe vaak een leerling heeft overgespeeld? Aanvinken hoe vaak hij iemand coacht of elke keer een streepje zetten als de leerling vrij staat? Bij mijn vak staat de ontwikkeling van de leerling veel meer centraal en dat zorgt ervoor dat het geven van cijfers zo lastig is.

Persoonlijke visie

Ik ben van mening dat goed bewegingsonderwijs een grote bijdrage levert aan de persoonlijk ontwikkeling van de leerling. Door het bewegen zal de leerling zijn motoriek activeren en verbeteren. De leerling wordt vaardig in de verschillende aspecten van het bewegen. Dit bewegen gebeurd in veel gevallen met anderen, waardoor sociale vaardigheden noodzakelijk zijn om gedrag van anderen en jezelf een juiste plek te geven.

De docent zorgt voor een veilig leerklimaat. Waardoor de groepsdynamiek geen afbreuk doet aan het leerproces, maar juist een toegevoegde waarde kan zijn. De leerling moet de ruimte hebben om fouten te kunnen maken en hiervan te leren. Dit kan alleen als de groep waarin bewogen wordt het toe staat dat er fouten gemaakt mogen worden. Dit is voor mij de basis om de stap naar beter leren bewegen te kunnen maken.

Het is van belang dat de leerling plezier beleeft aan bewegen. Plezier leidt tot intrinsieke motivatie met als resultaat een betrokken leerling in de les. Vanuit een betrokken houding zal de leerling zich verantwoordelijk voelen voor het behalen van successen wat uiteindelijk een mooie bijdrage zal leveren aan positieve leereffecten.

Ik vind het belangrijk dat leerlingen beter leren bewegen om het eigen bewegingsrepertoire maximaal te ontwikkelen zodat er aan het einde van de schoolcarrière een gerichte keuze kan worden gemaakt om gezond bewegen een onderdeel van het verdere leven te laten zijn.

Wanneer leerlingen leren zichzelf te ontwikkelen door middel van zelfreflectie biedt dit een goede basis voor een optimaal leerrendement.

Sjors Elsinghorst