Het proces van de leerling

Elke leerling is bezig binnen zijn eigen mogelijkheden met het eigen leerproces. De leerling opent de Sportfolio App waarin de docent de activiteit heeft opengezet. De leerling klikt de activiteit aan en stapt hiermee in de Sportfolio App methode. Via een ‘opdrachten straat’ worden de stappen doorlopen en kan de leerling alleen verder als de opdracht succesvol is afgerond.

We kunnen stellen dat wanneer de leerling het proces per activiteit heeft doorlopen, de leerling geleerd heeft met een minimale effectgrootte van 0.40 tot 1.44.
Hattie, J. (2014)