Beoordelen (evalueren)

Met de Sportfolio App kan elke leerling zichzelf ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden. Het behaalde eindresultaat staat daarmee niet meer centraal maar de ontwikkeling wordt belangrijk gemaakt. We spreken dan ook niet graag meer over beoordelen maar liever over evalueren en het liefst over formatief evalueren waarin de vragen centraal staan. Waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe? en wat is dan mijn volgende stap?

De keuze hoe om te gaan met het evalueren in de Sportfolio App is aan de vakgroep zelf. Je heb met de Sportfolio App een legitiem middel om te kiezen voor volledig cijferloos lesgeven. Het is echter niet noodzakelijk, je kunt er ook voor blijven kiezen om summatief te blijven beoordelen. De Sportfolio App maakt daarin geen keuzes, dit is aan de vakgroep zelf en is afhankelijk van de visie en doelstellingen.

Wij zien in het werkveld een duidelijke trend dat vakgroepen af willen stappen van de traditionele manier van beoordelen. Waarbij het ”kunstje” of enkel het behaalde eindresultaat van de beweegactiviteit wordt getoetst. Deze trend is een logisch vervolg als we kijken naar wetenschappelijk onderzoek op het gebied van motiverend beoordelen. Zo legt Gwen Weeldenburg van de Fontys Sporthogeschool in onderstaande video toe:

Om tot een motiverend leerklimaat te kunnen komen zijn wij er van overtuigd dat je een middel nodig hebt die de leerling structuur geeft en de docent overzicht biedt over de behaalde leerresultaten. In de praktijk zie je als docent misschien wel 200 leerlingen in de week. Hoe monitor je deze leerlingen op een goede en efficiënte manier? Kan je dat eigenlijk wel als docent LO? Heb je voldoende kennis, inzicht en ook tijd? Gelukkig weten we dat leerlingen erg goed in staat zijn om iets over zichzelf te kunnen zeggen en zeker als we de juiste structuur inbouwen. We omschrijven hier een aantal belangrijke key elementen om de meerwaarde van het evalueren met de Sportfolio App weer te geven.

Zelfregulerend leren

De Sportfolio App biedt de leerling een duidelijke structuur om zijn eigen ontwikkeling te volgen. Met het vooraf gedefinieerd stappenplan is de leerling actief bezig met het stellen van doelen en zelf reflecterende vragen. Op deze wijze krijgt het leren betekenis en heeft de leerling helder waar hij staat in het leerproces.

Zichtbaar leren

De leerling maakt het leren zichtbaar door naar zichzelf te kijken (video) of om hier met andere leerlingen en/of de docent over te spreken. De leerling probeert op deze wijze een realistisch beeld te krijgen over het eigen handelen. Zo kan de leerling bijvoorbeeld een video als 0-meting en een video als eindmeting maken. Waardoor de ontwikkeling voor zowel leerling als de docent snel inzichtelijk wordt.

Formatief handelen

De Sportfolio App helpt de leerling om de formatieve vragen beantwoord te krijgen:

  • Waar sta ik nu?
  • Waar ga ik heen?
  • Wat is mijn volgende stap?

Om leerlingen te ondersteunen bij het beantwoorden van deze vragen zijn er heldere succescriteria’s nodig. Deze succescriteria’s worden in veel gevallen beschreven in rubrics en zijn te vinden op https://www.rubricsmaken.nl/. De inhoud van de succescriteria’s bepaal je als vakgroep zelf. Je koppelt de rubric aan de activiteit binnen de Sportfolio App.

Motivatie theorie

Door het continu inbedden van onder andere bovenstaande onderwijsinterventies. Leg je een belangrijke nadruk op twee van de drie belangrijke determinanten van de motivatie theorie. Namelijk autonomie en competentie.

Autonomie

De leerling krijgt middels de Sportfolio App de regie over zijn leerproces in handen. De leerling heeft invloed op zijn leerproces, zo krijgt hij/zij ruimte om zelf doelen te stellen binnen de eigen mogelijkheden. Daarnaast kunnen er op allerlei manier maatwerk situatie’s gecreëerd worden afhankelijk van bijv. interesses of behoeftes.

Competentie

De leerling hoeft zich niet meer incompetent te voelen. De leerling bewandeld namelijk zijn eigen weg binnen zijn eigen mogelijkheden. Je stelt zelf je eigen leerdoelen, waarbij je wordt aangemoedigd om uitdagende en haalbare doelen te stellen. De docent en/of medeleerlingen kunnen daarbij ondersteunen waarbij het ontwikkelen in relatie tot anderen altijd de basis is.

Meer weten over deze onderwerpen? Bekijk de pagina ‘onderbouwing’Graag meer inhoudelijke informatie hierover of ondersteuning nodig bij keuzes? Neem contact op met de Sportfolio App.