De methode

De Sportfolio App maakt gebruik van een standaard methode, in de vorm van een stappenplan (zie afbeelding), welke de leerling zal doorlopen.

Per school én per activiteit kan in goed overleg met de school worden afgeweken van de standaard methode en naar eigen wens invulling worden gegeven aan het te doorlopen stappenplan.

Door het doorlopen van het stappenplan maken we het leren inzichtelijk en zal er een positief leereffect optreden bij de leerling(J. Hattie). De mogelijkheid tot optimaal leren is uiteraard mede afhankelijk van de omgeving, docent en de leerling zelf. De docent krijgt meer tijd en een coachende rol in het geheel en wordt op deze wijze vrijgesteld van het beoordelen van de leerlingen.

Inspiratie

De leerling wordt geïnspireerd en gemotiveerd door een gave video. Aansluitend op de belevingswereld van de leerling, leert de leerling kennismaken met de sport en wordt hij enthousiast gemaakt om te starten met de bewegingsactiviteit.

0-meting

De leerling filmt zijn eigen bewegen door zijn telefoon op de standaard te zetten of hij laat zijn bewegen filmen door een bevriende klasgenoot. De docent beslist op welk moment in de bewegingsactiviteit de leerling de 0-meting filmt. Hoe eerder er gefilmd wordt in het proces hoe meer progressie de leerling in beeld kan brengen. De 0-meting kan ook ingezet worden door het invoeren van tijden, invullen van vragen of door een foto.

Vergelijken

De leerling vergelijkt de 0-meting met een rubric en schat zijn eigen beweegniveau in door te vergelijken met de niveaus uit de rubric. De leerling heeft zijn startpunt bepaald en kan door naar de volgende stap.

Doelen stellen

De leerling stelt een persoonlijk doel waardoor hij eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. De leerling zal betrokken raken omdat hij zelf zijn persoonlijk doel bepaald. Door deze betrokkenheid zal de leerling intrinsiek gemotiveerd raken om te slagen voor de activiteit. De leerling zal door ervaring en coaching vanuit de docent leren om realistische doelen te kunnen stellen, waar zeker in het begin onderschatting en overschatting de praktijk kan zijn.

Oefenen

De leerling krijgt les van de docent en oefent binnen de methodiek en didactiek die de docent aanbiedt.

Eindmeting

De leerling maakt een eindmeting door te filmen waarbij de leerling de opdracht krijgt om een zo succesvol mogelijk filmpje te uploaden. Door deze opdracht duikt de leerling letterlijk in de beweging en wordt het uitgedaagd om het bewegen te analyseren, waarbij het zal proberen een zo goed mogelijke beweging in te sturen naar het eigen Sportfolio.

Zelfreflectie

Na de eindmeting gaat de leerling reflecteren op zijn resultaten. De leerling toetst middels een invulvragenlijst of zijn doel is behaald. De leerling kijkt terug op zijn prestatie door specifieke zelfreflectie vragen. Het doel is om de leerling kennis te laten maken met reflecteren en hier is een belangrijke coachende rol voor de docent weggelegd door online mee te kijken in de zelfreflectie van de leerling. Het gesprek voeren met de leerling over de ingevulde zelfreflectie zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling op het leren van de leerling.