De methode

De Sportfolio App is volledig op maat in te richten. Zowel activiteiten als activiteit stappen zijn zelf te bepalen. Om je als vakgroep op weg te helpen bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van een een standaard methode. Vanuit deze standaard methode weet je in ieder geval zeker dat je leerlingen in aanraking komt met onderwijsinterventies als zichtbaar leren, doelen stellen en zelfreflectie.

Per school kan jezelf bepalen hoe het portfolio vorm krijgt en wat je wilt dat je leerlingen hierin opslaan

Door het doorlopen van het stappenplan maken we het leren inzichtelijk, ondersteunen we bij het ontwikkelen van zelfregulatievaardigheden en bieden we een handvat voor formatief handelen. De docent krijgt meer tijd en een coachende rol in het geheel en wordt op deze wijze vrijgesteld van het beoordelen van de leerlingen.

0-meting

De leerling maakt een 0-meting door zijn bewegen te laten filmen. De docent beslist op welk moment in de bewegingsactiviteit de leerling de 0-meting filmt. Hoe eerder er gefilmd wordt in het proces hoe meer progressie de leerling in beeld kan brengen. De 0-meting kan ook ingezet worden door het invoeren van tijden of door het invullen van vragen.

Evalueer je 0-meting

De leerling evalueert de 0-meting video a.d.h.v. een rubric en schat zijn eigen beweegniveau in door te vergelijken met de niveaus uit de rubric. De leerling heeft zijn startpunt bepaald en kan door naar de volgende stap.

Doelen stellen

De leerling stelt een persoonlijk doel aan de hand van de niveaus uit de rubric. De leerling zal op deze wijze betrokken raken in zijn eigen leerproces omdat hij op overzichtelijke wijze zelf zijn persoonlijke doel bepaald. Door deze betrokkenheid zal de kans groter zijn dat de leerling intrinsiek gemotiveerd raakt. De leerling zal door ervaring en coaching vanuit de docent leren om realistische doelen te kunnen stellen.

Eindmeting

Na de lessenreeks of na de zelf te bepalen oefenperiode, maakt de leerling een eindmeting video van de geoefende bewegingsvaardigheid. Wanneer de leerling de opdracht krijgt om een zo succesvol mogelijk filmpje te uploaden als eindmeting, zal de leerling gemotiveerd worden de eigen beelden kritisch te bekijken. Door deze opdracht duikt de leerling letterlijk in de beweging en wordt het uitgedaagd om het bewegen te analyseren, waarbij het zal proberen een zo mooi mogelijk resultaat in te sturen naar het eigen Sportfolio.

Beoordeel je eindmeting

De leerling evalueert de eindmeting video met de rubric en schat zijn eigen beweegniveau in door te vergelijken met de niveaus uit de rubric. De leerling heeft zijn eindpunt bepaald en kan door naar de zelfreflectievragen.

Zelfreflectie

Na de eindmeting gaat de leerling reflecteren op zijn resultaten. De leerling toetst middels een invulvragenlijst of zijn doel is behaald. De leerling kijkt terug op zijn prestatie door specifieke zelfreflectie vragen. Het doel is om de leerling kennis te laten maken met reflecteren en hier is een belangrijke coachende rol voor de docent weggelegd door online mee te kijken in de zelfreflectie van de leerling. Het gesprek voeren met de leerling over de ingevulde zelfreflectie zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling op het leren van de leerling.