De beoordeling

Door de Sportfolio App methode is het niet meer nodig om leerling te beoordelen met een cijfer. Doordat elke leerling binnen zijn eigen mogelijkheden de methode doorloopt zal er een positief leereffect optreden. Het beoordelen van een eindniveau is daarom niet meer nodig en de cijfers kunnen definitief worden afgeschaft!

Wij begrijpen dat het in de komende tijd nog nodig is om een beoordeling te noteren die iets zegt over de ontwikkeling van de leerling. Vele vakgroepen zijn inmiddels al van het geven van cijfers afgestapt, de keuze om dit ook te doen is aan de vakgroep zelf. De Sportfolio App zorgt voor een waarborging van het vak en garandeert een continue kwaliteit impuls voor het bewegingsonderwijs op jouw school.

Is het toch noodzakelijk om met een beoordeling op de proppen te komen omdat de huidige cijfercultuur ook jullie als vakgroep verplicht stelt om aan het einde van de periode cijfers in te leveren dan kan deze beoordeling gericht worden op de wijze waarop er om is gegaan met het stellen van doelen, de zelfreflectie, de einduitvoering of een algemene beoordeling over het totale proces. Om deze vaardigheden te beoordelen zijn digitale beoordelings-formats beschikbaar in de Sportfolio App.

De Sportfolio App bewaart alle leerresultaten in een beveiligde online omgeving, waardoor de leerling een digitaal portfolio opbouwt die, indien gewenst, inzichtelijk blijft voor de rest van de schooltijd.