Evalueren (beoordelen)

Met de Sportfolio App kan elke leerling zichzelf ontwikkelen binnen zijn eigen mogelijkheden. Het behaalde eindresultaat staat daarmee niet meer centraal maar de ontwikkeling van de persoonlijk ontwikkeling wordt belangrijk gemaakt.

Leren zichtbaar maken
Vanuit onderzoek toont John Hattie duidelijk aan dat wanneer het leren zichtbaar wordt gemaakt er mooie positieve leereffecten kunnen optreden. Vanuit deze gedachten maken we het leren zichtbaar door gebruik te maken van video. Zo maakt de leerling een video als 0-meting en een video als eindmeting. Op deze wijze worden leerresultaten voor zowel de leerling als de docent snel inzichtelijk.

Formatieve evaluatie
Dylan William toont in zijn onderzoek naar formatieve evaluatie duidelijk aan wat de voordelen zijn voor het creëren van een juiste leeromgeving voor leerlingen. Het beoordelen in de Sportfolio App werkt dan ook op een formatieve waarbij de volgende vragen centraal staan. Waar ga ik heen? Waar sta ik nu? Wat is mijn volgende stap?.

Om leerlingen te ondersteunen bij het beantwoorden van deze vragen zijn er heldere succescriteria’s nodig. Deze succescriteria’s drukken we uit in rubrics en zijn te vinden op www.rubricsmaken.nl.

Doordat de leerlingen met het gebruik van de Sportfolio App gemotiveerd worden om over deze wijze van (zelf) beoordeling na te denken is het voor jouw als docent de taak om dit proces te begeleiden. Je bent geen tijd meer kwijt om langs de kant te zitten en alle leerlingen een persoonlijke beoordeling te geven maar je ondersteund leerlingen in het proces van doelen stellen en zelfreflectie.

De uiteindelijke wijze van beoordelen is aan de vakgroep zelf. Graag meer inhoudelijke informatie hierover of ondersteuning nodig bij deze keuze? Neem contact op met de Sportfolio App.