In de praktijk

De leerling neemt elke les de telefoon mee naar de gymzaal. Bij binnenkomst wordt de telefoon in de telefoontas gedaan. De leerling gebruikt de telefoon alleen als de docent hier toestemming voor geeft.

De docent kan er op een willekeurig moment voor kiezen om, na via de website in te loggen, een activiteit open te zetten. De activiteit wordt namelijk pas zichtbaar voor de leerling als de docent hem open heeft gezet.

De leerling opent de activiteit en doorloopt het proces van de activiteit. De leerling moet de stap hebben gemaakt om naar de volgende stap te kunnen. Schematisch zijn dit de stappen die de leerling doorloopt. We spreken hier over een totaal proces en kunnen stellen dat leerlingen geleerd hebben als ze alle stappen hebben doorlopen.