Implementatie proces

Leuk dat je meer leest over de implementatie van de Sportfolio App. Een gedegen implementatie is belangrijk omdat je met dit digitaal ontwikkelportfolio meerdere mooie onderwijsdoelen kunt realiseren. Zo maak je het leren zichtbaar, kan je formatie strategieën vormgeven en inspelen op zelfregulatievaardigheden. Zelf kan je vervolgens meer vanuit een coachende rol gaan lesgeven en heb je een middel om leerlingen te begeleiden a.d.h.v. het persoonlijke proces i.p.v. (alleen) afrekenen op eindresultaat.

Praktisch gezien betekent dit in de meeste gevallen dat je meer met ICT middelen gaat werken in je les (telefoons/ipads). Het is dan ook aan te raden om de tijd te nemen voor een goede implementatie, op die manier kan je het maximale uit het digitaal portfolio halen. Uit ervaring van huidige gebruikers lijkt dat de volledige implementatiefases zeker één tot twee schooljaren in beslag neemt. We lopen hieronder graag de fases met je door vanaf de basis “het fundament”, tot de uiteindelijke inbedding en doorontwikkeling. Hieronder zie je de implementatie fases, uitgedrukt in levels en vindt je daaronder tevens meer toelichting.

Level 1 – Fundament
Het is allereerst belangrijk om draagvlak te creëren binnen je vakgroep (in ieder geval het grootste gedeelte). Zorg voor een solide basis waarin duidelijk is wat de Sportfolio App is en aan welke onderwijsvraagstukken de app kan bijdragen. Het is daarnaast verstandig om te kijken naar het schoolplan om aansluiting te vinden bij de school brede onderwijsontwikkelingen. Wanneer je antwoord geeft met elkaar op de volgende vragen, dan wordt daarmee wellicht al de eerste basis gelegd.

  • Welke meerwaarde heeft een digitaal (ontwikkel) portfolio?
  • Welke oplossing biedt de Sportfolio App voor ons vak?
  • Welke oplossing biedt de Sportfolio App voor schoolbrede onderwijsvraagstukken?
  • Zijn er financiële middelen binnen de school?

Nog een aantal tips;

  • Organiseer tijd met elkaar, bijvoorbeeld tijdens een studiedag om deze vragen te beantwoorden.
  • Mail naar info@sportfolioapp.nl en maak direct een afspraak voor een vrijblijvend schoolbezoek. Je hele vakgroep wordt meegenomen in het verhaal achter de app en dit kan een mooie eerste aanzet zijn om vervolgprocessen in gang te zetten.

Level 2 – Aanmeldproces
Bekijk hier meer uitgebreide informatie over het aanmeldproces. Zorg ervoor dat er één kartrekker is in de vakgroep. Deze kartrekker is direct ook het contactpersoon richting de Sportfolio App.

Level 3 – Kennismaken
Voordat je daadwerkelijk gaat starten met het gebruik van de Sportfolio App is het belangrijk dat je ook een fundament legt bij je leerlingen. De basis voor het gebruik van de app is dat jouw relatie ten opzichte van de klas en de relatie onderling een (sociaal) veilige grondslag kent. Je hebt positieve controle over de groep die je lesgeeft en kan aansturen waar nodig. Is dit nog niet het geval, leg dan eerst deze basis alvorens te starten met het gebruik van de app.

Neem de tijd voor dit kennismakingsmoment omdat je dit op langere termijn veel voordelen gaat opleveren. Het is aan te raden om de handleiding goed door te nemen voordat je start met je eerste les. Neem vervolgens minimaal één lesuur de tijd voor de introductie van de Sportfolio App op een plek met een goed werkende WiFi verbinding.

Het is vervolgens belangrijk om goed uit te leggen waarom de leerlingen gebruik gaan maken van de Sportfolio App. Vertel de leerlingen duidelijk wat de voordelen zijn voor hen. Denk hierbij aan;

  • Je maakt je progressie zichtbaar, waardoor je daadwerkelijk ziet wat je leert.
  • Je volgt je eigen proces en wordt niet meer (alleen) afgerekend op je eindresultaat.
  • Gegevens worden bewaard in een veilige omgeving.
  • Jouw leerproces wordt veel inzichtelijker voor de docent die (mogelijk) geen cijfers meer hoeft te geven maar de tijd heeft jou/de klas optimaal te begeleiden.

Het is aan te raden om tijdens dit lesuur de “Pylon challenge activiteit” te behandelen. De leerlingen kunnen deze activiteit helemaal doorlopen waardoor ze direct gevoel krijgen bij het gebruik van de Sportfolio App. Je kunt als docent direct met je laptop erbij zitten en wanneer je een groot scherm tot je beschikking hebt, is het erg leuk om ook aan de leerlingen te laten zien hoe de docentenomgeving eruit ziet en werkt. Je leerlingen krijgen direct een mooi beeld bij het totaalplaatje en jij kunt de volledige omgeving direct goed testen.

Maak met je klas heldere afspraken over het gebruik van devices in de les. Deel mogelijk je gevoel bij het gebruik van de app in de les. Misschien ben je bang dat ze veel andere dingen gaan doen op hun telefoon.

Richt tijd in om met elkaar ervaringen uit te wisselen over het gebruik van de Sportfolio App. Wat werkt wel en wat werkt minder goed. Accepteer dat je in deze fase het soms ook minder goed lukt. Een lesorganisatie die ongelukkig was of dat het niet liep zoals gehoopt. Neem tijd om hierover na te denken, reflecteer op je handelen en stel bij samen met je vakgroep.

Gemiddeld genomen duurt deze fase 1 tot 2 schooljaren.

Level 4 – Inbedding
Je hebt inmiddels ervaren dat de Sportfolio App bijdraagt aan de onderwijsdoelen die je beoogt. Jullie hebben de Sportfolio App beschreven in je vakwerkplan en het curriculum. Buiten deze formele acties zal de Sportfolio App ook blijvend in ontwikkeling zijn. Hierdoor zullen er steeds meer mogelijkheden ontstaan om gebruik te maken van vernieuwingen die de ontwikkelaars worden doorgevoerd. Het is dan ook aan te raden de Sportfolio App als vast agendapunt te noteren en tijdens deze momenten te denken in mogelijkheden. De contactpersoon kan altijd in overleg met de Sportfolio App wanneer verdere ontwikkelpunten wenselijk zijn. Deze fase zal dan ook een blijvende patroon zijn!

Level 5 – Doorontwikkeling
Om het maximale uit de Sportfolio App te halen, is het ook aan te raden vervolgstappen te nemen in je persoonlijke ontwikkeling. Naast dat je in fase 4 steeds bezig bent met het optimaliseren van je onderwijs, is het ook aan te raden jezelf door te ontwikkelen. De Sportfolio App geeft je namelijk de mogelijkheid om jezelf meer in een coachende rol te plaatsen. De focus is gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen van leerprocessen van je leerlingen. De Sportfolio App is daarin het middel, jij bent als docent verder bepalend voor het succes en kunt middels bewuste interventies zoals het bijvoorbeeld geven van feedup, feedback of feedforward ervoor zorgen dat de leerling het maximale uit zijn leerproces haalt.

Meer persoonlijke informatie over deze implementatiefases? Neem contact op via de mail info@sportfolioapp.nl