Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van de Sportfolio App. In deze algemene voorwaarden proberen wij zo transparant mogelijk de verwachtingen helder te maken.

Voor de algemene voorwaarde zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten de NLdigital voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Met één correctie binnen hoofdstuk 3.1, namelijk:

  • Genoemde prijzen op de website en in de overeenkomsten zijn inclusief BTW.

Definities
Wanneer wij spreken over een schooljaar gaan we uit van de wettelijk vastgelegde schoolvakanties van einde zomervakantie tot aan start zomervakantie.

Als we het hebben over de school of instantie die de Sportfolio App wilt gebruiken, praten we over een afnemer.

Aansprakelijkheid
Sportfolio App kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken die gebeuren tijdens het gebruik van de Sportfolio App.

Sportfolio App kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, schade of diefstal aan telefoons en/of iPads.

De Sportfolio App is een middel om het bewegingsonderwijs een kwaliteitsimpuls te geven. De docent blijft altijd verantwoordelijk voor de wijze waarop de Sportfolio App wordt ingezet in de les.

Betaling en opzegtermijn
Na ondertekening van de overeenkomst is er een betalingsverplichting tenzij anders is afgesproken en schriftelijk is vastgelegd. De betalingstermijn is 30 dagen na dagtekening overeenkomst.

Na het tekenen van de overeenkomst is de opzegtermijn 1 maand. Na het verstrijken van het opzegtermijn zal de factuur in rekening worden gebracht. De afnemer betaald altijd voor één schooljaar tenzij anders schriftelijk is vastgelegd.

Het privacybeleid zoals beschreven op de website zal in combinatie met de ondertekende verwerkersovereenkomst bindend zijn.