Sportfolio App bij het d’Oultremont College

“Vanuit mijn ervaring en drive in het bewegingsonderwijs zie ik volop kansen in de digitalisering van ons onderwijs. Deze beweging is al wel even gaande. Ik zie de digitalisering daarin niet als doel op zich maar meer als een middel. Een middel om leerlingen zelf in beweging te krijgen waarin we de vorm van motivatie willen verhogen. Eén van onze doelen daarin was het verhogen van de intrinsieke motivatie van onze leerlingen. En ze meer verantwoordelijkheid willen geven in hun eigen leerproces. Voor meer plezier in bewegen en het ‘anders’ waarderen van onze leerlingen, hebben we Sportfolio App ingezet.”

Mark Andriessen, docent Lichamelijke Opvoeding op het d’Oultremont College in Drunen (VO).

De tekst gaat verder onder de video.

Binnen de sportlessen op het d’Oultremont College in Drunen maken we sinds september 2021 gebruik van de Sportfolio App voor onze leerlingen en docenten in de vakgroep. We hebben als sectie Lichamelijke Opvoeding de afgelopen jaren ‘geworsteld’ met de manier waarop we onze leerlingen beoordelen. Want wat beoordeel je precies? Kijk je naar ‘het kunstje’ wat iemand laat zien of wil je het gehele proces beoordelen. En als je dan het proces beoordeelt, wat neem je daarin dan wel of niet mee? Hoe zorg je hierin voor transparantie naar de leerling? En welke houding neem je zelf aan als docent in het proces?

Cijfers geven voor ‘het kunstje’ voelde voor ons niet meer goed. Daarnaast paste het ook niet meer in onze visie op het vak en de visie van onze school. In onze zoektocht naar een andere methode kwam Sportfolio App naar voren. Daarbij hebben we met onze vakgroep, om de Sportfolio App zo goed mogelijk in te zetten, een implementatieplan ontwikkeld. Het digitale portfolio van Sportfolio App vervolgens binnen onze lessen uitrollen was dan ook wel even spannend. Ten eerste ga je als docent namelijk op een andere manier lesgeven. Ten tweede leg je als docent de verantwoordelijkheid deels neer bij de leerling. Als docent moet je hierin zelf een stapje terug durven nemen en in plaats van een sturende rol een meer coachende rol aannemen. Hierdoor komt ook meer tijd vrij om leerlingen echt een stapje verder te helpen.

Door te kiezen voor een digitaal portfolio creëer je een omgeving waarin de leerling meer regie krijgt over zijn eigen leerproces. Wij zien als docenten dat ze door het gebruik van de app meer gemotiveerd zijn om te bewegen en meer leren hoe ze bijvoorbeeld een duurloop moeten doen én dit ook beter doen. Ook zien we een groot verschil in de motivatie van leerlingen om te bewegen. Het bewegen wordt meer een middel om iets te bereiken, dan alleen het bewegen verbeteren op zich. Mede door de inzet van Sportfolio App wordt dit mogelijk gemaakt. Als je het mij vraagt kan dit een mooie oplossing zijn voor thema’s waar veel vakgroepen mee ‘struggelen’.

Door Sportfolio App op 25 februari 2022
Opgenomen in algemeen